Seminar Vertrouwenspersoon en preventiebeleid in de kerk

Cursusinformatie:

Doelgroep: Bestuurders, Bestuurders personeel, Kerkelijk bestuur, Pastores, Predikanten, Kerkenraadsleden, Vertrouwenspersoon
Kerkelijke achtergrond: Alle denominaties
Cursusleider: Sprekers: Daniëlle Woestenberg, secretaris Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO); Ineke van Dongen, preventiemedewerker bij Het Meldpunt seksueel misbruik in kerkelijke relaties; Wico Verbaan, senior consultant bij Restment en V&I Educatie, Veiligheid en Integriteit op het werk.
Aantal dagdelen: 1
Aantal bijeenkomsten: 1
Kosten p.p. (excl. btw): € 75,00
Locaties:
Amersfoort - Het Kruispunt gebouw

Seminar Vertrouwenspersoon en preventiebeleid in de kerk

Misbruik in de kerk; de media staan er de afgelopen maanden vol mee. Hoe voorkomen we het en hoe heeft u als bestuurder dit geregeld in uw kerk? Inmiddels is er landelijk door veel kerkgenootschappen het nodige geregeld: er zijn meldpunten, protocollen en gedragscodes. Maar hoe is dit concreet in uw lokale kerk? Heeft uw kerk een goed preventiebeleid tegen grensoverschrijdend gedrag? En zo niet, hoe zorgt u ervoor dat u dit wel goed regelt?

Per 1 november kunt u voor elke vrijwilliger in de kerk een gratis VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aanvragen. Voor welke vrijwilligers moet u dit doen en hoe doet u dit?  Wat kan een vertrouwenspersoon voor uw organisatie betekenen? Wat zijn, zijn of haar taken en bevoegdheden? En hoe communiceert u intern en extern dit beleid of misschien nog belangrijker, hoe communiceert u indien er in uw gemeenschap toch (nog) sprake is van grensoverschrijdend gedrag?

Datum: Donderdag 22 november 2018
Programma

18.15 u. Ontvangst met koffie/thee

18.30 u.  Landelijk preventiebeleid grensoverschrijdend gedrag in de kerk

 • Diverse Kerkelijke meldpunten
 • Protocollen en gedragscodes
 • Klachtenprocedures
 • Uitbreiding veiligheidsbeleid: Gratis VOG per 1 november

Spreker: Daniëlle Woestenberg, secretaris Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO)

19.00 u. De kerk: een veilige plaats! Werken aan preventiebeleid in uw lokale kerk 

 • Zes stappenplan naar Een veilige kerk
 • Aanstellingsbeleid vrijwilligers en professionals
 • Omgangsregels, veilige omgeving creëren
 • Communicatie intern en extern

Spreker: Ineke van Dongen, preventiemedewerker bij het Meldpunt seksueel misbruik in kerkelijke relaties (CGK, GKV, NGK en vGKN en HHK)

19.45 u. Pauze

20.15 u. Vertrouwenspersoon in de kerk

 • Wat is er “anders” aan een vertrouwenspersoon in de kerk?
 • Wat hoort wel, en wat hoort niet bij zijn/haar taken?
 • Welke regels zijn relevant?
 • Aan wie ben je verantwoording verschuldigd?
 • Over welke competenties moet je beschikken?

Spreker: Wico Verbaan, senior consultant bij Restment en V&I Educatie, Veiligheid en Integriteit op het werk. Vertrouwenspersoon en voorzitter van de werkgroep onderwijs van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen

21.00                    Gelegenheid tot het stellen van vragen.

21.30                     Sluiting.

Overige informatie:

Bij dit seminar is koffie, thee en de handout bij de prijs inbegrepen.

Dit seminar wordt verzorgd door Kerkacademie. – www.kerkacademie.nl

Seminar Vertrouwenspersoon en preventiebeleid in de kerk

 • Prijs: 75,00 €
  Tijd: Dit seminar begint om 18:30 en eindigt om 21:30 u. Prijs is exclusief btw en inclusief koffie, thee en seminar handout.
 • 0,00 €

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *