Raad van Advies

Kerkacademie wordt bijgestaan en geadviseerd door een Raad van Advies (RvA). Deze RvA bestaat enerzijds uit deskundigen die werkzaam zijn bij bedrijven en andere organisaties die producten of diensten leveren aan kerken. Anderzijds maken kerkrentmeesters, beheerders en bestuurders deel uit van de RvA.
De RvA adviseert over onderwerpen voor het cursusaanbod, denkt mee over de gewenste inhoud en draagt deskundigen aan uit het netwerk van de RvA-leden.

Leden van de Raad van Advies:

Drs. Gerhard Bakker – directeur Stichting Alde Fryske Tsjerken
Drs. Laetitia van der Lans – directeur De Zalige Zalm, bureau voor geloofscommunicatie
Ir. Jan Roest – directeur Van Hoogevest Architecten
Mr. Drs. Cor Schaap – voorzitter Platform Church Mediation
Mr. Petra Stassen – directeur Stichting Kerkelijk Waardebeheer

Vacatures

Verder is Kerkacademie nog op zoek naar kerkrentmeesters, beheerders, bestuurders etc. van kerken. Beschikt u over ruime ervaring in kerkelijke functies? En bent u bereid nu en dan een uurtje tijd te investeren in het meedenken met de Kerkacademie? Neemt u dan contact met ons op.