praktijkdocentenPraktijkdocenten

Door het inzetten van docenten die de dagelijkse praktijk van kerkelijke organisaties kennen, zorgt Kerkacademie ervoor dat u een training of cursus volgt die toegespitst is op uw eigen werk in de kerk. In het programma herkent u uw eigen vragen en na de training brengt u de opgedane kennis met meer gemak en plezier in praktijk. Enthousiasme en meer energie zijn het resultaat.

 

Jan Boer is sinds 2016 freelance senior gemeenteadviseur bij ‘Kerkvitaal, gemeenteadvies en begeleiding’ en begeleidt in verschillende rollen een tiental gemeenten in hun veranderingsproces. Na de opleiding vervoerskunde in Tilburg en werkzaam te zijn geweest in het bedrijfsleven maakte hij de switch naar het kerkelijk werk als jeugdwerkadviseur in de plaatselijke gemeenten van Putten, Ermelo en Scherpenzeel. In 2008 werd hij gemeenteadviseur bij de Protestantse Kerk in Nederland en in 2012 senior-gemeenteadviseur voor Gelderland. Tot in 2016 de landelijke kerk besloot met ‘alle advies op locatie’ te stoppen en dit aan ‘de markt’ over te laten.

 

Ferdinand Borger is predikant bij protestantse kerk Waalre, tevens programma en theatermaker. Ferdinand studeerde in 1992 af aan de Theologische Universiteit in Kampen en in 1996 aan de Toneelacademie in Maastricht als regisseur. Hij was jarenlang op televisie te zien als verteller in het programma Het Vermoeden met Annemiek Schrijver.

 

 

Bart Bouter, Mr. A.B., is in het dagelijks leven advocaat. Daarnaast is hij ouderling-kerkrentmeester van de Hervormde Gemeente Barneveld.

 

 

 

Ineke van Dongen, is preventiemedewerker en communicatieadviseur bij het Meldpunt seksueel misbruik in kerkelijke relaties (uitgaande van de CGK, GKV, NGK, vGKN en HHK)

 

 

Pim van Dijk is eigenaar van Pim van Dijk Designs in Zutphen en adviseert over het inrichten van kerken en ruimten voor stilte en gebed. Hij is opgeleid in de USA als interieur ontwerper voor rituele ruimten en vanaf 1996 werkzaam in Nederland. Pim zoekt naar de vormentaal die in een ruimte sacraliteit oproept. Of het nu een aula betreft of een ruimte voor stilte en gebed, een goed functionerende ruimte creëren voor beleving van belangrijke momenten in het leven is een kunst waar hij goed in is.

 

Antoine Evertze is Commercieel project adviseur en ruim 21 jaar werkzaam in de elektronische beveiliging in diverse functies. Van technicus, engineer tot adviseur. Gespecialiseerd in inbraakdetectie, toegangscontrole en video observatie. Ruime ervaring met het beveiligen van grote publiek toegankelijke ruimten (overheidsinstellingen) en religieuze gebouwen.

 

 

Feike Huijgen, is vanuit een academische opleiding in Farmacie, werkzaam geweest in commercie en nascholing. Sinds 2003 als zelfstandig ondernemer werkzaam na de nodige scholingen in brandweerwezen en veiligheidskundige in het begeleiden, adviseren en opleiden in bedrijfsleven en kerken. Samen met Klaas Hakvoort eigenaar van Kerkhulpverlening, waarin inmiddels tientallen kerken zijn geholpen met advies, opleiding en training.

Klaas Hakvoort, is van oorsprong elektronicus, retail support specialist- en manager, en sinds 2008 actief als zelfstandig ondernemer, waarbij hij sterk gericht is op het oplossen van IT gerelateerde problemen. Hij heeft  een brede interesse voor techniek en veiligheid, en samen met Feike streeft hij ernaar kerken bewust bezig te laten zijn met hun veiligheid.

Laetitia van der Lans, is theoloog en communicatieadviseur voor kerken. Zij werkte lange tijd als programmamaker en presentator bij KRO-televisie, was enkele jaren woordvoerder van bisschop De Korte en communicatiemedewerker voor de Heilige Lebuinusparochie in Deventer. Sinds 2008 geeft zij leiding aan De Zalige Zalm, communicatieadviesbureau voor de kerken en uitgever van ruim 120 kerk- en parochiebladen.

 

 

Sander van de Molen, Mr, is werkzaam bij PrivacyTeam en als jurist gespecialiseerd in Privacy, is certified privacy professional (CIPP/E) en aangesloten bij de IAPP. Hij heeft jarenlange ervaring als jurist en compliance officer.

 

 

 

Cor Schaap, Mr. Drs. J.C. (1953) was jarenlang predikant in Nederland (PKN) en op de Antillen (VPG)  Daarvoor werkte hij in het onderwijs. Later was hij ook werkzaam als bedrijfsjurist en financieel adviseur. Tegenwoordig combineert hij zijn verschillende ervaringen in zijn Bureau Meerzijdig en treedt hij op als KerkCoach (in samenwerking met KKA KKG), vertrouwenspersoon en mediator binnen en buiten de kerkelijke wereld.  Vaak treedt hij op bij financiële vragen, reorganisatie of ontwikkeling van nieuw beleid. Publicaties: Kerksluiting- einde of nieuw begin (2013) eindredactie: ‘Geloven in Mediation’ (2016) en ‘Lieve Hemel’ (2018) – allen uitgave Narratio.

 

Nelleke Slaats was van eind 1999 tot september 2016 in dienst van de Protestantse Kerk Nederland. Nelleke heeft enkele jaren in Eindhoven als gemeenteadviseur Kerkbeheer gewerkt, waarna zij in 2006 als Fondsenwerver (zelf zegt ze: relatiebeheerder) in Utrecht aan de slag ging. Voor de Protestantse Kerk en Kerk in Actie onderhield zij de relaties met Institutionele en major donoren. Sinds oktober 2016 heeft zij -samen met Peter Goudkamp- haar eigen bedrijf 2Select Fondsenwerving (www.2select.nl).

 

Dennis Spaen werkt inmiddels ruim vijf  jaar bij Donatus Verzekeringen als Senior Adviseur Relaties. Hij studeerde bedrijfskunde (RUG) en is op diverse niveaus werkzaam geweest binnen het  verzekerings- en bankwezen. Als aanspreekpunt, adviseur, verantwoordelijk risk-consultant en spreker voor o.a.  kerkelijke organisaties heeft hij de afgelopen jaren een breed specialisme en ervaring ontwikkeld als het gaat om de risico’s en het risicobewustzijn waar bestuur en beheerders van kerkelijke organisaties mee te maken hebben. Samen met de relatie worden deze risico’s in kaart gebracht en wordt aan het eind van traject gedegen beoordeeld wat wel en niet (bewust) verzekerd moet worden.

 

Petra Stassen werkte sinds 1985 onafgebroken gedurende 25 jaar in de RK Kerk als juridisch adviseur en legde zich onder andere toe op vraagstukken van samenwerking en het bijeenbrengen van de werelden van kerkelijk en civiel recht. Sinds 2010 is zij directeur van Stichting Kerkelijk Waardebeheer en heeft zich verdiept in het vraagstuk van de herbestemming van kerkgebouwen.

 

Wico Verbaan is Senior Consultant bij Restment en V&I Educatie en houdt zich bezig met zaken als Veiligheid en Integriteit op het werk, in de kerk, bij zorginstellingen en in het onderwijs. Hij heeft meer dan 25 jaar ervaring in het werkveld van ethiek, fraude en integriteit. Wico heeft (internationale) onderzoeken uitgevoerd en geleid op het gebied van fraude, corruptie en witwassen tot onderzoek naar (seksueel) ontoelaatbaar gedrag, (markt) manipulatie, georganiseerde criminaliteit, misbruik van bevoegdheden en datalekken. Naast zijn werk als onderzoeker is Wico werkzaam als vertrouwenspersoon, is hij voorzitter van de werkgroep onderwijs van de LVV en verzorgt hij opleidingen, trainingen en adviestrajecten op zijn vakgebied.

 

Ron Verduijn is architect bij Van Hoogevest Architecten in Amersfoort. Een breed georiënteerd architectenbureau dat bekend is vanwege grote restauratieprojecten waaronder ook de Kathedrale Basiliek de Nieuwe Sint-Bavo in Haarlem en de Nieuwe kerk in Delft. Tevens is Ron als docent Ontwerpatelier ruimte verbonden aan ArtEZ in Arnhem en lid van de Commissie Ruimtelijke kwaliteit en Erfgoed van de Gemeente Woerden.

 

 

Danielle Woestenberg behartigt zowel voor het Interkerkelijk Contact in overheidszaken als voor de Bisschoppenconferentie de belangen van de joodse gemeenschappen en christelijke kerken in Nederland, zowel op strategisch als operationeel niveau. Het CIO bureau staat onder haar leiding. Het bureau werkt samen met het ministerie van Justitie en Veiligheid met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag in vrijwilligerswerk en met de belastingdienst en het ministerie van financiën voor de uitvoering van het fiscaal horizontaal toezicht op de lidkerken. Zij is in overleg met de specialisten van de kerkgenootschappen op fiscaliteit, privacy en andere inhoudelijke thema’s.