Kerkacademie is niet gebonden aan een specifieke denominatie. Ten aanzien van inhoudelijke onderwerpen die betrekking hebben op kerkelijke leer, theologie, dogmatiek, exegese, ethische kwesties etc. neemt Kerkacademie geen standpunt in. Een cursus die gaat over bijv. pastoraat, is praktisch van opzet. Daarover is veel te zeggen en te leren dat los staat van interpretaties van bijbelteksten over pastorale zorg.

De sprekers en cursusleiders zijn allen deskundig op het terrein waarover de cursus gaat. Kerkacademie is volledig onafhankelijk van bedrijven en organisaties waarvoor de sprekers werken.