Kerken ondersteunen

Kerkacademie heeft tot doel kerkelijk vrijwilligers en professionals te ondersteunen bij hun werk in de kerk. Dat doen wij door het overdragen van kennis door cursussen, trainingen of seminars over actuele thema’s. Kennis waardoor u zo optimaal mogelijk gebruik kunt maken van uw tijd, vaardigheden en financiële middelen.
Deskundige toerusting kan licht en lucht creëren en het ‘werkplezier’ verhogen. In contact met collega’s uit andere kerkelijke organisaties leert u van elkaar en kunt u ervaringen delen. De aangeboden kennis en handreikingen maken het mogelijk besluitvorming te vereenvoudigen en de tijd die kerkleden en parochianen investeren zo optimaal mogelijk te gebruiken.

In contact brengen met elkaar

Kerkacademie is een initiatief van Helderblauw BV uit Barneveld. Helderblauw is een kleine organisatie en heeft vier medewerkers in dienst. Helderblauw richt zich erop kerken, kerkelijk vrijwilligers en professionals te ondersteunen en in contact te brengen met elkaar, met leveranciers en adviseurs. Daarbij zetten wij in op duurzame relaties. Voor onszelf, maar ook voor de kerken en bedrijven.

Bijvoorbeeld: deskundigheid over de aanschaf van een nieuwe technische installatie. Wij gaan u niet alle verschillen en details bijbrengen van apparatuur of leveranciers. Wel zorgen wij dat het door ons cursusaanbod eenvoudiger is een verantwoord besluit te nemen. Een besluit dat financieel verantwoord is, leidt tot een adequate oplossing, zonder onnodig veel vergaderingen of uitstel van besluitvorming.

Verder over ons…

Helderblauw is bedenker en organisator van de Kerkenbeurs, tot 2015 Kerk & Gemeente. Dat is een facilitaire vakbeurs waar kerkelijk beheerders en bestuurders in contact komen met leveranciers en adviseurs. Tijdens de Kerkenbeurs is er ook een breed programma van workshops, presentaties en masterclasses.
Verder is Helderblauw uitgever van Kerkmagazine, onafhankelijk facilitair vakblad voor kerken. De Kerkenbeurs in bladvorm zogezegd. Kerkmagazine verschijnt sinds 2010 en wordt verzonden naar alle kerken in Nederland.