Startsymposium: professionaliseren belangrijk, maar niet belangrijkst

In de Amersfoortse Sint Joriskerk vond gisteren het startsymposium van de Kerkacademie plaats. Ruim 50 bezoekers luisterden naar inleidingen en discussieerden mee over het thema ‘Kerkbestuur en -beheer: moet het professioneler?’. De sprekers Ineke Bakker, Leo Fijen en Martijn Rutgers gaven vanuit hun eigen achtergrond en ervaring hun visie op deze vraag. Dagvoorzitter was EO-presentatrice Hella van der Wijst.

Martijn Rutgers, predikant en evangelist bij pioniersgemeente Oase in Amsterdam-West, trapte af. Zijn gemeente wil van betekenis zijn voor alle mensen in een wijk waar minder dan 3% christelijk is. Dan draait kerk-zijn om de essentie van het geloof. Tegelijk koos men voor professionalisering: het kerkgebouw werd geheel onder handen genomen en kreeg een lichte, eigentijdse uitstraling. Gevolg: steeds meer mensen uit de wijk komen vaker terug. Daarmee beantwoordde Rutgers de vraag ‘Moet het professioneler?’ met een overtuigd ‘ja’.

Dat deed de tweede spreker eveneens. Ineke Bakker is directeur van Stad en Kerk in in de Protestantse Gemeente Den Haag. Zij geeft leiding aan bijna 50 vaste medewerkers en ongeveer 1.000 vrijwilligers. Het is haar stellige overtuiging dat het aantrekken en behouden van kerkelijk vrijwilligers alleen mogelijk is wanneer je hen professioneel begeleid. De eerdere oproep tot handelen met creativiteit van Martijn Rutgers, onderstreepte zij: ‘Ik ben erg handig geworden in het onderhandelen over de prijs met leveranciers.’

Leo Fijen vloog het thema anders aan. De televisiepresentator, hoofd Levensbeschouwing bij KRO-NCRV, auteur en uitgeefdirecteur bij Adveniat, hield een vurig pleidooi voor onderling contact en verbondenheid. Professionalisering hoeft niet zo, want persoonlijk contact en dichtbij de mensen staan is veel belangrijker. Mensen in de kerk en de directe omgeving daarvan, moeten zich gezien voelen. Daar is niets professioneel aan. De essentie van kerk-zijn is God en mensen liefhebben en zorgen voor medemensen. Andere sprekers en aanwezigen in de zaal onderschreven dat volmondig. Hella van der Wijst concludeerde dat er sprake is van een schijn-tegenstelling: professionalisering versus de hoofdtaak van de kerk. ‘Professionalisering staat in dienst van die taak’, zo viel het algehele gevoel van alle aanwezigen samen te vatten.

Opening van het Kerkacademisch jaar
Aan het eind van de bijeenkomst was het woord aan Prof.Dr. C.G. Posthumus, bijzonder hoogleraar kerkbeheer en actuariaat aan de Kerkacademie. In een gloedvolle redevoering deed Kees Posthumus verslag van ‘onafhankelijke onderzoeken die mede mogelijk werden gemaakt door diverse leveranciers’. Zo blijken kerken korting te kunnen realiseren op hun verzekeringspremie wanneer zij stoelen plaatsen in plaats van kerkbanken. Dit zou leiden tot minder lage rugklachten. Eveneens blijkt de lengte van de preek van invloed te zijn op het welbevinden van de kerkganger. Met de aankondiging van nog meer onderzoeken en bijbehorende cursussen opende de gelegenheidshoogleraar op ludieke wijze het eerste jaar van de Kerkacademie.

Foto’s: Passievoortekstenfoto.nl