Kabinet helpt vrijwilligersorganisaties met gratis VOG – ook kerken

Vrijwilligers die werken met kwetsbare mensen kunnen vanaf vandaag, 1 november 2018, gratis een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen aldus het nieuwsbericht van de rijksoverheid. Dit maakt het voor vrijwilligers en organisaties makkelijker om hun belangrijke werk te doen. Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) maakt dit vandaag als coördinerend bewindspersoon namens het kabinet bekend en geeft hiermee invulling aan een van de ambities uit het regeerakkoord.

Het is belangrijk dat organisaties waar vrijwilligers actief zijn voldoende aandacht hebben voor de risico’s op grensoverschrijdend gedrag door vrijwilligers. Om deze risico’s te beperken, moet een organisatie een actief en gedegen preventie- en integriteitsbeleid hebben. Onderdeel van dit beleid kan de ambitie zijn om vrijwilligers te vragen een VOG te overleggen. Andere onderdelen kunnen bijvoorbeeld het aanstellen van een vertrouwenspersoon zijn of het opstellen van gedragsregels. Om in aanmerking te komen voor de nieuwe regeling dient een organisatie haar integriteitsbeleid toe te lichten in een beleidsplan of een link naar haar website op te nemen, waar het plan is uitgewerkt.

Op 22 november organiseren wij het seminar Vertrouwenspersoon en preventiebeleid in kerken. Laat u voorlichten over deze gratis VOG en hoe u kunt zorgen voor een gedegen preventie- en integriteitsbeleid in uw kerk, de voorwaarde die gesteld wordt voordat u een gratis VOG kunt aanvragen.